Ximnasio Fibra

Web oficial de Club Ximnasio Fibra

Política de privacidad

POLITICA DA PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAES (RGPD)

Dacordo co lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) informamoslles que está facilitando seus datos de carácter persoaes a o Responsable do Tratamento a CLUB XIMNASIO FIBRA, con dirección PINTOR LUIS MOSQUERA No6 15008 A CORUÑA, e-mail: GIMNASIOFIBRA79@GMAIL.COM.

1.- FINALIDAD DO TRATAMENTO: Os datos recopilados serán únicamente os detallados no formulario do contacto, ase como aqueles que usted mesmo nos facilite no apartado “comentarios”. CLUB XIMNASIO FIBRA, podrá tratar seus datos de carácter persoal dacordo co as siguientes finalidades:

– Xestionar sua navegación a través do Sitio Web.

– Xestionar inquietudes do Atención a o Cliente, para dar resposta as dubidas, queixas comentarios ou inquietudes que poidaa ser relativas a información incluida no Sitio Web, ase como cuales queira outras consultas que poida ter.

– Xestionar o cumplimento, mantenimento, desarrolo e control de cualesqueira relacione co CLUB XIMNASIO FIBRA, manteña con vostede. O feito de non facilitar cirta información señalada coma obligatoria, pode conlevar que non sesa posible xestionar sua petición a través do formulario de contacto. Nol caso de que nos aporte Datos Personales de tercerios, vostede responsabilizase de baber informado e haber obtido o consentimento de estos para ser aportados cas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL: A lexitimación basase no consentimento que vostede otorganos a o clicar no botón “LIN E ACEPTO A POLÍTICA DE PRIVACIDADE “.

3.- DESTINATARIOS DAS CESIONS: Non cedemos datos a terceiros, agas dos datos do fichero para seu tratamiento, contable, laboral ou fiscal do encargado do tratamento correspondente se ha habido algún tipo de contrato, factura ou relación que deba declararse obligatoriamente as administracions públicas.

4.- DEREITOS: Por último, informamoslle dos seus dereitos na materia de protección de datos.

– Dereito a solicitar o acceso a os seus datos personaes

– Dereito a solicitar a sua rectificación ou supresión (dereito a o olvido).

– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse a o tratamiento.

– Dereito a portabilidade dos datos. Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar una solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI a CLUB XIMNASIO FIBRA, dispon de formularios adecuados a o respeco. Non ten máis que solicitaros ou ben presentar seu propio escrito na CLUB XIMNASIO FIBRA, (GIMNASIOFIBRA79@GMAIL.COM).

Inicio