Ximnasio Fibra

Web oficial de Club Ximnasio Fibra

Protección de datos

 AVISO LEGAL

En cumplimento co establecido na Ley 34/2002 do 11 de julio , servicios da

 sociedade de informacion e do comercio electronico, a continuacion  indicanse os datos de informacion general desta WEB.

TITULAR :CLUB XIMNASIO FIBRA

CIF . G15579782

DOMICILIO SOCIAL. PINTOR LUIS MOSQUERA Nº 6 15008 A CORUÑA

WEB, WWW.CLUXIMNASIOFIBRA.ES

EMAIL: GIMNASIOFIBRA79@GMAIL.COM

PRODUCTOS E SERVICIOS: As caracteristicas, precios e  resto de posibles condicions contractuales figuran nos apartados

correspondentes do sitio web onde muestranse ditos productos e/ou servicios.

Inicio