Ximnasio Fibra

Web oficial de Club Ximnasio Fibra

CORUÑA EN FORMA 14-08-2022

Una nova xornada do deporte en forma celebrouse o pasado domingo 14 na Rua  San Andres , esta sesion foi levada a cabo por lo mestre Jose R. Lopez Gacio e na cal os viandantes da rua podian participar na sesion

Inicio